KinoVizor

KinoVizor je besplatna aplikacija za Windows Phone 7 uređaje koja pruža mogućnost svim filmskim zaljubljenicima i onima koji će to tek postati, praćenje informacija o deset najnovijih filmskih naslova u kinima, na DVD-u te na BluRay-u. Za filmove u kinima, postoji popis kina u kojima se odabrani film prikazuje. Kako bi aplikacija preuzela podatke o filmovima potrebno je omogućiti povezivanje na internet.
 

Aplikacija podržava i offline način rada - nakon što su podaci dohvaćeni sa interneta spremaju se u lokalnu bazu podataka te ukoliko kod sljedećeg pokretanja ne postoji veza prema internetu, prikazuju se podaci sa lokalne baze podataka.

 

English badge