PamKup shopping lista

PamKup shopping lista je besplatna aplikacija za Windows Phone 7 uređaje koja omogućava pametno kupovanje (odatle i naziv PamKup) kreiranjem shopping liste.  Ova aplikacija može uvelike pomoći svim osobama koje žele pratiti stanje salda svoje košarice tijekom shoppinga, ali i omogućiti planiranje shoppinga u budućnosti.

Osnovni princip rada ove aplikacije je da pruži mogućnost svojim korisnicima da kreiraju listu u koju će dodavati proizvode, te će se prema cijeni i količini dodanih proizvoda kreirati ukupna suma liste. U svaku shopping listu se može dodati neograničen broj proizvoda i moguće je dodavati neograničeni broj lista, a podaci odabrane shopping liste se mogu slati SMS-om ili e-mailom.

Proizvodima se može dinamički povećavati i smanjivati količina, mogu se uključivati i isključivati iz liste, čime se ažurira iznos ukupnog salda shopping liste.


Aplikacija je lokalizirana na hrvatskom i engleskom jeziku te podržava kreiranje izvještaja o pet najskupljih proizvoda u obliku tortnog grafikona.


besplatno preuzmite aplikaciju