Tecajnica

Tečajnica je besplatna aplikacija za Windows Phone 7 mobilne uređaje koja pruža mogućnost konvertiranja valuta i prikaz trenutnog tečaja valuta prema podacima preuzetim sa web stranica HNB-a. Kako bi se mogli preuzeti podaci o trenutnim tečajevima pojedinih valuta potrebno je omogućiti vezu prema internetu.

 

 

Aplikacija podržava i offline način rada  – nakon što su dohvaćeni podaci o tečajevima, spremaju se u lokalnu bazu podataka pa ukoliko kod sljedećeg pokretanja aplikacije ne postoji veza prema internetu, dohvaćaju se podaci sa lokalne baze podataka. Ukoliko postoji nova verzija tečajne liste od one koja je pohranjena u lokalnoj bazi podataka mobilnog uređaja, starija verzija tečajne liste se ažurira novijom verzijom.

 

English badge